Kanholmsfjärdens Marina AB
www.sweboat.org www.sjoassistans.se
©2017 -

GDPR


Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi på Kanholmsfjärdens Marina AB informera hur vi hanterar de personuppgifter som ni tidigare har lämnat till oss.

Kanholmsfjärdens Marina AB behandlar personuppgifter i syfte att kunna fullgöra avtal. De personuppgifter som du lämnat till oss kommer vi att lagra i vårt affärssystem och används för att upprätthålla en kontakt med er under vårt samarbete. De personuppgifter vi lagrar under samarbetets gång kan komma att ändras, kompletteras eller tas bort på er begäran. Uppgifterna kommer att lagras till dess att vårt samarbete avslutas, därefter så länge som lagstiftningen säger.

Dina uppgifter kommer inte att säljas vidare eller delas med andra. Den tillsynsmyndighet som tar emot klagomål är Datainspektionen och dit vänder du dig till om du inte är nöjd med hur personuppgifterna behandlas.

 
Nyheter Nyheter
NYHETER !
2018-11-22
Inbyteskampanj Raymarine Läs mer
2018-09-18
Höstfiskekampanj på elmotorer och elektronik. Läs mer
2018-05-25
Om GDPR. Läs mer
2017-11-16
Nytt samarbete med Comstedt. Läs mer
2017-02-15
Koppla upp din båt med Mercury VesselView Mobile. Läs mer
2017-01-29
Återförsäljare för Navicos produkter. Läs mer
2017-01-01
Vi har inlett samarbete med Motorguide och Thermoprodukter. Läs mer
Nyheter Nyheter
Väder Skarpö